Jak zwiększyć wskaźnik DTI gdy starasz się o kredyt?

/ BLOG / Jak zwiększyć wskaźnik DTI gdy starasz się o kredyt?
Jak zwiększyć wskaźnik DTI gdy starasz się o kredyt?

DTI – z ang. Debt to Income (dług do dochodu) – to wskaźnik wyrażający stosunek wszystkich zobowiązań finansowych do wysokości uzyskiwanych dochodów. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników przy określaniu zdolności kredytowej przez banki.

Wskaźnik DTI można zwiększyć przez uzyskiwanie większych dochodów lub zmniejszenie zadłużenia, albo jedno i drugie naraz. Starając się np. o kredyt hipoteczny dobrym rozwiązaniem będzie wzięcie kredytu z kimś, najlepiej z małżonkiem lub inną osobą z rodziny, można wtedy znacznie zwiększyć dochody. W przypadku wspólnego gospodarstwa domowego, małżeństwa dzielą się wydatkami, więc suma zobowiązań maleje, a tym samym szansa na kredyt hipoteczny wyraźnie wzrasta. Choć banki lepiej patrzą na pary bezdzietne, posiadanie dzieci nie jest przeszkodą dla uzyskania finansowania (choć koszty związane z wychowaniem dzieci zmniejszają DTI).  Biorąc pod uwagę ten aspekt wpływający na DTI, być może decyzję o zaciągnięciu kredytu dobrze podjąć przed powiększeniem rodziny.  

Tutaj warto zaznaczyć, że świadczenie 500+ nie liczy się do zdolności kredytowej przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Inaczej jest w wypadku kredytów gotówkowych na stosunkowo niewielkie sumy bo okres spłaty jest krótszy.

Chcąc zwiększyć wskaźnik DTI można także spłacić dotychczasowe zadłużenia, przed złożeniem wniosku o kolejny kredyt. Im większa liczba kredytów na raz, tym większe prawdopodobieństwo, że bank odrzuci wniosek. Jeśli do spłaty jednego obowiązania zostało niewiele czasu czasami warto się wstrzymać przed zaciągnięciem kredytu do czasu jego spłaty.

Zobowiązania na karcie kredytowej i limity w ramach rachunku bieżącego najlepiej zamknąć jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt.

Decydując się na zaciągniecie kredytu, nawet jeśli zdolność kredytowa pozwala nam na zaciągniecie sumy o którą się staramy, zawsze trzeba realnie przeanalizować swoje możliwości spłaty zobowiązania,  biorąc pod uwagę różne ryzyka związane ze zmienną stopą procentową, kursami walut oraz nieprzewidzianymi wydatkami.